Kategorie
Aktualności

Wzór umowy użyczenia dla osób, pomagającym obywatelom Ukrainy.

Dla tych z Państwa, którzy zapraszają do siebie obywateli Ukrainy lub udostępniają im nieruchomości, zamieszczamy wzór umowy użyczenia nieruchomości w języku polskim i ukraińskim. Umowę mogą Państwo pobrać i wykorzystać, pomagając obywatelom Ukrainy.

Przypominamy też, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni”. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski będą przyjmowane w urzędach gmin.

Kategorie
Aktualności

Dla użyczających nieruchomości uchodźcom

Na dniach wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rządzący starają się zachęcić obywateli do najmu oraz użyczenia nieruchomości obywatelom Ukrainy.

Wprowadzono więc nowe przepisy, w tym przepisy dotyczące między innymi użyczenia nieruchomości. Co ważne, charakterystyczne dla użyczenia jest używanie wyłącznie w sposób bezpłatny.

Nowe przepisy dotyczą umów użyczenia zawieranych z:

– obywatelami Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–  nieposiadającymi obywatelstwa ukraińskiego małżonkami obywateli Ukrainy, jeżeli przybyli oni na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 W ustawie przewidziano, iż:

– w przypadku użyczenia/najmu obywatelowi Ukrainy (lub w/w członkom ich rodzin) budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172) oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Oznacza to, że w razie zakończenia umowy użyczenia (np. przez upływ okresu, na który została zawarta):

konieczne jest przeprowadzenie sądowego postępowania eksmisyjnego lecz po przeprowadzeniu postępowania sądowego, nie będą występowały ograniczenia w eksmisji, takie jak w szczególności uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego.

Przyznanie w wyroku uprawnienia do lokalu socjalnego (np. małoletniemu) zazwyczaj „blokuje” przeprowadzenie eksmisji z uwagi na brak lokali socjalnych w gminach. Ustawodawca chce jednak zachęcić obywateli polskich do użyczania lokali potrzebującym obywatelom Ukrainy bez obaw o nadmierne trudności w ich odzyskaniu.

Ustawodawca wyłączył przepisy tzw. ustawy covidovej (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) co oznacza, że nawet w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii, przeprowadzenie eksmisji będzie możliwe.

Co ważne przewidziano możliwość przyznania świadczenia każdemu podmiotowi – w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.  Świadczenie pieniężne z tego tytułu może być przyznane na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczegóły ma określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Kategorie
Aktualności

Wczoraj partner naszej Kancelarii – radca prawny Lidia Blaszka, wzięła udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Budowlanego. Jej prelekcja dotyczyła praktycznych aspektów relacji pomiędzy pozwoleniem na budowę, planem zagospodarowania przestrzennego, a decyzją o warunkach zabudowy. Dziękujemy Must Read Media za zaproszenie na konferencję i do zobaczenia na kolejnym kongresie.

Wczoraj partner naszej Kancelarii – radca prawny Lidia Blaszka, wzięła udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Budowlanego. Jej prelekcja dotyczyła praktycznych aspektów relacji pomiędzy pozwoleniem na budowę, planem zagospodarowania przestrzennego, a decyzją o warunkach zabudowy. Dziękujemy Must Read Media za zaproszenie na konferencję i do zobaczenia na kolejnym kongresie.

Kategorie
Aktualności

Do porannej kawy zapraszamy do zapoznania się z artykułem wspólnika Kancelarii radcy prawnego Piotra Loretańskiego: „Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych” w czasopiśmie „Zamawiający”.

Do porannej kawy zapraszamy do zapoznania się z artykułem wspólnika Kancelarii radcy prawnego Piotra Loretańskiego: „Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych” w czasopiśmie Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce.

Kategorie
Aktualności

VII Polski Kongres Prawa Budowlanego

Po raz kolejny bierzemy aktywny udział Polskim Kongresie Prawa Budowlanego. Tym razem radca prawny Lidia Blaszka – partner naszej Kancelarii opowie o praktycznych aspektach relacji Pozwolenia na budowę i planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  Zapraszamy na VII Kongres Prawa Budowlanego, który odbędzie się w dniach 16-18 lutego 2022 r.

Kategorie
Aktualności

Drodzy Klienci! W dniach 6-7 stycznia 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Drodzy Klienci! W dniach 6-7 stycznia 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Kategorie
Aktualności

W Nowym Roku 2022, życzymy Państwu zdrowia, wielu sukcesów, realizacji planów prywatnych oraz zawodowych!

W Nowym Roku 2022, życzymy Państwu zdrowia, wielu sukcesów,  realizacji planów prywatnych oraz zawodowych!

Kategorie
Aktualności

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu wiele radości i spokoju spędzonego w gronie najbliższych!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu wiele radości i spokoju spędzonego w gronie najbliższych!

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem partnera Kancelarii radcy prawnego Lidii Blaszki. Znajdą tam Państwo między innymi przykłady sytuacji, w których sąd uznał za zasadne stwierdzenie nieważności planu zagospodarowania przestrzennego a także tych, w których plan pomimo zastrzeżeń skarżących sąd uznał, że ważny i poprawnie sporządzony.

https://www.mieszkanie-i-wspolnota.pl/artykul/kiedy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-jest-niewazny

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Rok Nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, organizowaną w dniach 6-8 grudzień 2021 r. przez MUST READ MEDIA. Pierwszego dnia konferencji partner Kancelarii radca prawny Piotr Loretański przedstawi zagadnienie „Największe problemy praktyczne zamawiających po roku obowiązywania nowej ustawy”.