Wiedza

Pierwszą zamianą przewidzianą przez nowelizację jest zmiana dotycząca wartości przedmiotu sporu w sprawach rozstrzyganych przez sądy okręgowe. Przed nowelizacją w ...
/
W wyroku z 11 maja 2023 r. (sygn. akt P 12/18) Trybunał Konstytucyjny orzekł między innymi, iż: art. 22 ust ...
/
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, ...
/
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, ...
/
Procedura legalizacji samowoli budowlanej składa się z kilku etapów. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego mającego na celu ustalenie, czy zgłaszana nieruchomość ...
/
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wpisem autorstwa Partnera Kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego na temat zmian w kodeksie pracy, ...
/