Kategorie
Wiedza

1 lipca weszły zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.

Pierwszą zamianą przewidzianą przez nowelizację jest zmiana dotycząca wartości przedmiotu sporu w sprawach rozstrzyganych przez sądy okręgowe.

Przed nowelizacją w art. 17 wskazywano między innymi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Od 1 lipca:

– do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, których wartość przewyższa sto tysięcy złotych,

– dodatkowo z wyłączeń usunięto sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – które tym samym trafią do sądu okręgowego.