Kategorie
Aktualności

Po tym jak w lutym 2023 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały krajobrazowej, na sesji 11 lipca Rada Miasta Poznania podjęła nową uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

Zapraszamy do zapoznania się z nową uchwałą:

https://lnkd.in/dnjxTBnq