Kategorie
Aktualności

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja wprowadza między innymi:

  • zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym,
  • terminowość dla decyzji o warunkach zabudowy na 5 lat,
  • rejestr urbanistyczny.
    O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.