Kategorie
Aktualności

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

13 września wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Ustawa ta umożliwia gminom nabywanie nieruchomości, na których znajdują się ogólnodostępne drogi, przy spełnieniu między innymi następujących warunków:

 1. gmina musi władać drogą minimum 20 lat w dniu wejścia w życie ustawy,
 2. droga musi być utwardzona i użytkowana jako drogi ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym,
 3. niezaliczona do dróg publicznych,
 4. odbywa się po niej  ruch pojazdów i pieszych,
 5. stanowią one uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom,
 6. funkcjonalnie powinny być zbliżone do dróg publicznych,
 7. powinny być połączone z drogami publicznym,
 8. musi być wykorzystywana  przez nieokreśloną liczbę użytkowników.

Decyzję administracyjną wydaje starosta a wnioski o ich nabycie można składać do 31 grudnia 2035 r.

Kategorie
Aktualności

Po tym jak w lutym 2023 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały krajobrazowej, na sesji 11 lipca Rada Miasta Poznania podjęła nową uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

Zapraszamy do zapoznania się z nową uchwałą:

https://lnkd.in/dnjxTBnq
Kategorie
Aktualności

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja wprowadza między innymi:

 • zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym,
 • terminowość dla decyzji o warunkach zabudowy na 5 lat,
 • rejestr urbanistyczny.
  O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa na bieżąco informować.
Kategorie
Aktualności

Przygotowanie do negocjacji jest ważne.

Przygotowanie do negocjacji jest ważne.

Im bardziej doświadczony negocjator, tym więcej czasu poświęca na przygotowanie do negocjacji. O tym:

– co należy przygotować przed przystąpieniem do negocjacji,

– dlaczego agenda negocjacji jest ważna,

– czy bycie singlem w negocjacjach się opłaca,

– czym jest BATNA,

– jak negocjować w dobrym stylu.

O tym przeczytacie w artykule parntera naszej kancelarii radcy prawnego Jakuba Stempskiego, który został stworzony przy współpracy z Wolters Kluver:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/expert-insights/sztuka-negocjacji-prawniczych
Kategorie
Aktualności

Do nas też dojechały. Życzymy Wam smacznego Tłustego Czwartku!

Do nas też dojechały. Życzymy Wam smacznego Tłustego Czwartku!

Kategorie
Aktualności

Kiedy jest możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

O podstawowych warunkach wydania decyzji o warunkach zabudowy w najnowszym nagraniu opowiada partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin. Nagranie jest w języku angielskim. Zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Ministerstwo Rozwoju zapowiada walkę z „patodeweloperką”.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało komunikat, w którzy zapowiada zmiany w rozporządzeniu w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w prawie budowlanym. W komunikacie Ministerstwo podaje między innymi, że:

– „Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego” wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. Roczny koszt chaosu przestrzennego w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to aż 2,2 tys. zł.”;

– Ministerstwo proponuje zwiększenie minimalnej odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.

– „Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.”

– Ministerstwo chce też zwiększenia minimalnej powierzchni lokali użytkowych do 25 m – czyli tyle ile minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego.

– „Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej).”

– Mają zostać wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu placów zabaw, ich powierzchni i wyposażaniu.

– Zwiększenie na placach i skwerach publicznych powierzchni biologicznie czynnej do 20%.

– Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o proponowanych zmianach,  zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Rozwoju.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/przyjaznemiejsce-czyli-mieszkac-po-ludzku-porzadkujemy-zasady

Kategorie
Aktualności

Miło nam poinformować, że 16 grudnia 2022 r. partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin odebrała z rąk dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Henryka Kuligowskiego  srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Miło nam poinformować, że 16 grudnia 2022 r. partner naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin odebrała z rąk dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Henryka Kuligowskiego  srebrną odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Kategorie
Aktualności

Życzmy Państwu pomyślności oraz spełnienia w Nowym Roku! Dziękujemy także każdemu kto w 2022 roku powierzył swoje sprawy naszej Kancelarii. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wszystkie wyrazy symaptii, które otrzymaliśmy od naszych Klientów.
Niech rok 2023 będzie nie tylko lepszy od poprzedniego, ale przede wsztkim pozowli zrealizować nam wszystkim nasze cele i plany.

Życzmy Państwu pomyślności oraz spełnienia w Nowym Roku! Dziękujemy także każdemu kto w 2022 roku powierzył swoje sprawy naszej Kancelarii. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wszystkie wyrazy symaptii, które otrzymaliśmy od naszych Klientów.
Niech rok 2023 będzie nie tylko lepszy od poprzedniego, ale przede wsztkim pozowli zrealizować nam wszystkim nasze cele i plany.

Kategorie
Aktualności

Reforma planowania przestrzennego wciąż jest „planowana”, więc tymczasem zostajemy w poprzednich przepisach i w nowym nagraniu na naszym kanale na YouTube dzielimy się wiedzą o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z nagrania dowiecie się Państwo:Kiedy można zawiesić postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o WZ?Na jak długo?Radca prawny Lidia Blaszka-Griffin przedstawia też przykłady w tym zakresie.

Reforma planowania przestrzennego wciąż jest „planowana”, więc tymczasem zostajemy w poprzednich przepisach i w nowym nagraniu na naszym kanale na YouTube dzielimy się wiedzą o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z nagrania dowiecie się Państwo:Kiedy można zawiesić postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o WZ?Na jak długo?Radca prawny Lidia Blaszka-Griffin przedstawia też przykłady w tym zakresie.