Kategorie
Aktualności

Już 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedstawiamy kolejną zmianę, tym razem dotyczącą odległości budynków na działce budowlanej od granicy działki. Zmiany te dotyczą zmniejszenia zagęszczenia zabudowy.

Do tej pory zasadą – od której oczywiście przewidziano wyjątki- była regulacja wymagająca aby budynek na działce budowlanej znajdował się w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

oraz

3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy – chyba, że plan dopuszcza odległość mniejszą ale nie mniej niż 1,5 m.

Od 1 kwietnia dodano dwie kategorie budynków, dla których wyznaczono nowe regulacje dotyczące odległości od granicy działki:

5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,

oraz

5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy –  chyba, że plan dopuszcza odległość mniejszą ale nie mniej niż 1,5 m.