Panel Klienta

Zapraszamy do skorzystania z zakładki dedykowanej Klientom. Dział ten pozwala Państwu na wgląd w szczegóły spraw, sprawdzenie aktualnego ich statusu, przegląd dokumentacji, wymianę uwag oraz komunikację z Kancelarią. Wygodny dostęp poprzez komputer i urządzenia mobilne (tablet, smartfon) zapewnia naszym Klientom możliwość niezwłocznego i bieżącego uzyskiwania informacji o każdej czynności podjętej w prowadzonej przez Kancelarię sprawie.