Zespół profesjonalistów

Lidia Blaszka-Griffin

Partner. Radca prawny.

+48 601 916 917

 • Nieruchomości
 • Proces
 • Negocjacje

Specjalistka prawa nieruchomości. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży nieruchomości, w tym rynku deweloperskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości oraz procesu budowlanego. Wspiera klientów przy pozyskiwaniu kapitału oraz negocjacjach biznesowych. Współpracuje z podmiotami  polskimi oraz zagranicznymi. 

Piotr Loretański

Partner. Radca prawny.

+48 693 563 966

 • Inwestycje
 • Przetargi
 • Administracja

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla samorządu terytorialnego. Zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, prawem zamówień publicznych, a także procesem inwestycyjnym i prawem nieruchomości. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień publicznych, w tym pracy w komisjach przetargowych. Występuje także przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Uczestniczy w sporach sądowych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego oraz cywilnego, a także negocjacjach biznesowych. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne dotyczące zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz procesu budowlanego. Przeprowadza szkolenia między innymi w zakresie dostępu do informacji publicznej i zamówień publicznych.

Jakub Stempski

Partner. Radca prawny.

+48 501 497 678

 • Transport
 • Biznes
 • Inwestycje

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył kurs Diploma in an Introduction to English and European Law organizowany przez Uniwersytet w Cambridge.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, budowlanym i transportowym w tym w przewozach międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, w tym podmiotów zagranicznych, a także w branży samochodowej. Współpracował zarówno ze startupami, przedsiębiorstwami sektora MŚP, jak i klientami korporacyjnymi. Pomagał założyć kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Główne obszary działania to postępowania sądowe, w szczególności z zakresu prawa transportowego i budowlanego, przygotowywanie i opiniowanie umów, a także obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców.

Michał Łomżyński

Partner. Radca prawny.

+48 662 144 102

 • Nieruchomości
 • Umowy
 • Spółki

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2013 roku. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości – w tym właścicieli, najemców, inwestorów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi postępowania sądowe związane z procesem inwestycyjnym, w tym m.in. dotyczące odpowiedzialności wykonawców za wady budynków, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych. Posiada doświadczenie związane z kontraktami FIDIC. Specjalizuje się również w prawie rzeczowym w szczególności w sprawach z zakresu służebności przesyłu – reprezentował przedsiębiorstwa przesyłowe w kilkuset sporach związanych z służebnościami oraz regulacją tytułów prawnych do gruntów. Zajmuje się również obsługą spółek prawa handlowego a także podmiotów komunalnych oraz spółek Skarbu Państwa. 

Andrzej Goc

Doradca podatkowy. Of counsel.

 • Podatki
 • Audyt
 • Nieruchomości 

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa podatkowego, zdobywane w międzynarodowej firmie doradczej oraz w ramach własnej praktyki. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, wsparciem klientów przy transakcjach związanych z nieruchomościami oraz przedsiębiorstwami, a także sporządzaniem rozliczeń podatkowych. Prowadzi projekty związane z wdrożeniem ulgi IP BOX (Innovation Box). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych oraz badań typu due diligence.

Paweł Biały

Doktor nauk prawnych.
Radca prawny. Of counsel.

 • RODO
 • E-biznes
 • Szkolenia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ekspert ochrony danych osobowych, mediator, członek Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, współzałożyciel Instytutu Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie marketingowym, prawie autorskim, własności intelektualnej oraz obsłudze branży fashion i design. Wieloletni wykładowca uczelni państwowych i prywatnych. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych w procesie pracy i dóbr osobistych. Prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej i biznesie. Posiada bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesu (w tym e-biznes; serwisy, aplikacje i platformy IT) oraz jednostek publicznych.

Joanna Kucharska-Kalcheva 

Prawnik. Of counsel.

 • Transport
 • CFM
 • Biznes

Ukończyła studia na kierunku prawo oraz Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała również na  Uniwersytecie Otto-Friedrich-Universität Bamberg w Niemczech. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w  kancelariach adwokackich i radcowskich w Polsce doradzając przedsiębiorcom w szeroko pojętym zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego, w tym przewozów międzynarodowych. Posiada również doświadczenie w pracy jako prawnik na rynku niemieckim przy obsłudze podmiotów międzynarodowych z branży CFM. Specjalizuje się w przygotowywaniu i opiniowaniu umów, w tym z klientami zagranicznymi. Zajmuje się obsługą klientów niemieckojęzycznych.