Kontakt

streamline-icon-building-cloudy@48x48

Poznań

ul. Kochanowskiego 11A/7
60-845 Poznań

streamline-icon-building-cloudy@48x48

Warszawa

ul. Wilcza 29A/7
00-544 Warszawa

BLS Blaszka-Griffin, Loretański, Stempski, Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska
KRS 0000865016 NIP 7812014272  REGON 38741147600000
Telefon: +48 601 916 917
E-mail: [email protected]

Napisz

Napisz

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest spółka partnerska BLS Blaszka-Griffin, Loretański, Stempski, Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 11a/7, 60-845 Poznań, (dalej jako: ,,My”). Kontakt do nas: tel. +48 601 916 917 adres e-mail [email protected]
Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 f) RODO) czyli w celach związanych z udzieleniem Państwu odpowiedzi na zadane nam pytanie.
Dane przechowujemy przez okres związany z prowadzeniem ww. komunikacji lub wyczerpaniem jej celów.
Odbiorcami danych są firmy obsługujące nas w ramach usług teleinformatycznych i serwisowych itp. W razie takiej konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niemożliwe będzie udzielenie Państwu odpowiedzi na zadane pytanie.