Nieruchomości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach dotyczących nieruchomości, zarówno w kwestiach związanych z ich obrotem, inwestycjami, zagospodarowaniem jak i wadami nieruchomości. Wspieramy klientów zarówno przy transakcjach, negocjacjach jak i w sytuacjach wymagających reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kancelaria zajmuje się sprawami w zakresie nieruchomości prywatnych, jak i komercyjnych. W szczególności prowadzimy audyty prawne nieruchomości, porządkujemy ich stan prawny, a także prowadzimy działania związane z opłatami planistycznymi i adiacenckimi, zniesieniem współwłasności, nakładami na nieruchomości, czy też odszkodowaniami z tytułu wywłaszczenia.

Współpracujemy z inwestorami rynku nieruchomości, zarządcami i pośrednikami nieruchomości, architektami, przedsiębiorstwami budowlanymi oraz deweloperami w szczególności w zakresie odpowiedzialności za działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz z zakresu procesu inwestycyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu jednostkom samorządu terytorialnego w kwestiach gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zapewniamy kompleksową obsługę tematów związanych z nieruchomościami, w tym w zakresie analizy podatkowej – w szczególności przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Na bieżąco współpracujemy z notariuszami i rzeczoznawcami majątkowymi.

Zamówienia publiczne

W ramach działalności związanej z zamówieniami publicznymi Kancelaria koncentruje się na  kompleksowej obsłudze zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Bierzemy udział w przeprowadzanych przez zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy przy wyborze optymalnego trybu postępowania i warunków jego udzielania, obsługujemy procedurę odwoławczą, świadczymy  pomoc prawną w tworzeniu lub zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zasad funkcjonowania zamówień publicznych w danej jednostce. Doradzamy również w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a także obsłudze zamówień finansowanych z udziałem środków unijnych. Wspieramy Wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne oraz reprezentujemy ich przed Krajową Izbą Odwoławcza i sądami powszechnymi.

Administracja publiczna

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie zarówno w obsłudze organów administracji publicznej, jednostek budżetowych, jak i reprezentacji klientów w działaniach przed tymi podmiotami.
Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania przestrzennego i odszkodowań z tym związanych. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji, w trakcie postępowań administracyjnych, jak również w sprawach na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Transport
i spedycja

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w branży transportowej, zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorstw przewozowych, jak i spedycyjnych. Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowywania i opiniowania umów wykorzystywanych w bieżącej działalności klientów, dochodzenia należności od kontrahentów, sporach z pracownikami. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie odszkodowań, zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i postępowań sądowych w szczególności w zakresie  szkód w przesyłce, szkód spowodowanych opóźnieniami, szkód komunikacyjnych i likwidowanych z ubezpieczenia innych podmiotów. Posiadamy doświadczenie w przewozach międzynarodowych.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności od wyboru formy prowadzenia poprzez wsparcie przy jej założeniu po skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów przedsiębiorców, jak i konsultacje przy strategicznych decyzjach. Obsługa obejmuje zarówno reprezentację w postępowaniach sądowych, jak i wsparcie w negocjacjach z kontrahentami. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie zarówno w tworzeniu i negocjowaniu umów, jak i dokumentów wewnętrznych spółek. Kancelaria zapewnia również wsparcie doradcy podatkowego we wszystkich podejmowanych działaniach. Doradzamy klientom z branż nieruchomości, transportu i spedycji, budowlanej, doradczej, outsourcingu pracowników, jak i przedsiębiorcom zagranicznym.