Kategorie
Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem partnera Kancelarii radcy prawnego Lidii Blaszki. Znajdą tam Państwo między innymi przykłady sytuacji, w których sąd uznał za zasadne stwierdzenie nieważności planu zagospodarowania przestrzennego a także tych, w których plan pomimo zastrzeżeń skarżących sąd uznał, że ważny i poprawnie sporządzony.

https://www.mieszkanie-i-wspolnota.pl/artykul/kiedy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-jest-niewazny

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Rok Nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, organizowaną w dniach 6-8 grudzień 2021 r. przez MUST READ MEDIA. Pierwszego dnia konferencji partner Kancelarii radca prawny Piotr Loretański przedstawi zagadnienie „Największe problemy praktyczne zamawiających po roku obowiązywania nowej ustawy”.

Kategorie
Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wspólnika Kancelarii mec. Michała Łomżyńskiego w Magazynie ESTATE www.estate.pl o nowych regulacjach dotyczących umów rezerwacyjnych. Ważny temat dla inwestorów rynku nieruchomości.

Kategorie
Aktualności

 Serdecznie zapraszamy na Polski Kongres Prawa Budowlanego. W trakcie Kongresu będą mogli Państwo wysłuchać wielu ekspertów, którzy przedstawią szereg zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego. Jednym z zaproszonych ekspertów jest partner Kancelarii BLS Lidia Blaszka, która przybliży temat stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Z radością dzielimy się kolejnym sukcesem naszej Kancelarii. W sprawie jednego z naszych Klientów zapadł wyrok zasądzający w całości świadczenie z grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Po śmierci ojca Klienta zakład ubezpieczeń, mimo wielokrotnych interwencji Rzecznika Finansowego i samego uposażonego, konsekwentnie odmawiał wypłaty świadczenia powołując się na warunki ubezpieczenia, które nie miały zastosowania w sprawie. Ojciec Klienta przed śmiercią postanowił bowiem rozszerzyć zakres dotychczasowego ubezpieczenia, co zakład ubezpieczeń bezzasadnie potraktował jako przystąpienie do odrębnej, nowej umowy ubezpieczenia, której ogólne warunki są odmienne od tych mających dotychczas zastosowanie do umowy zawartej przez ubezpieczonego. Dopiero po przekazaniu sprawy Kancelarii i wystąpieniu na drogę sądową, sprawa została zakończona pozytywnie dla Klienta. Argumentacja Kancelarii do tego stopnia przekonała zakład ubezpieczeń, że nie zdecydował się zaskarżyć wyroku. W konsekwencji realizacji wyroku Klient otrzymał ponad 100 000 zł. Sprawę prowadził r. pr. Piotr Loretański.

Kategorie
Aktualności

Wczoraj w trakcie „Kongresu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego” partner naszej Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka wygłosiła prelekcję „Zasada proporcjonalności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Dziękujemy Must Read Media za możliwość wzięcia udziału w konferencji oraz wiedzę uzyskaną na pozostałych prelekcjach i do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu!

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na V Polski Kongres Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, który odbędzie się w dniach 20-21 września. Na kongresie w roli prelegenta wystąpi partner kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, która przedstawi problematykę dotyczącą zasady proporcjonalności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym!