Kategorie
Aktualności

Już dzisiaj zaczyna się VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.Wydarznie zaplanowano na dwa dni, a dnia drugiego o godz. 14:00, partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, podzieli się z Państwem wiedzą na temat dróg wewnętrznych w planie zagospodarowania przestrzennego. Serdecznie zapraszamy!

Już dzisiaj zaczyna się VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Wydarzenie zaplanowano na dwa dni, a dnia drugiego o godz. 14:00, partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, podzieli się z Państwem wiedzą na temat dróg wewnętrznych w planie zagospodarowania przestrzennego. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Urząd zamówień publicznych opublikował odpowiedzi w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zapowiedziano też aktualizacje poruszanych zagadnień.

Urząd zamówień publicznych opublikował odpowiedzi w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zapowiedziano też aktualizacje poruszanych zagadnień.

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-tzw.-ustawy-sankcyjnej-oraz-rozporzadzenia-ue/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-tzw.-ustawy-sankcyjnej-oraz-rozporzadzenia-ue

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na subiektywny przegląd artykułów i orzeczeń  z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się w kwietniu.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39D817861B –  Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. (II SA/Po 734/21) – Należy dokładnie zbadać czy mamy do czynienia obiektem liniowym przy wz na inwestycję liniową.  Ponadto istniejąca infrastruktura nie może być pomijana  i ona także powinna znaleźć odzwierciedlenie w decyzji o warunkach zabudowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8407280,ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-projekt.html – Opublikowano projekt o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa ma ograniczyć chaos przestrzenny.

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36172401-dekada-ustawy-deweloperskiej – Dekada ustawy deweloperskiej.

https://www.prawo.pl/biznes/sprzedaz-i-dzierzawa-prywatnej-ziemi-rolnej,514484.html – Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną.

https://www.prawo.pl/biznes/elektrownie-wiatrowe-do-konca-czerwca-ma-byc-nowa-ustawa,514681.html – Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać. 

Kategorie
Aktualności

Drodzy Klienci! W dniach 2-3 maja 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Drodzy Klienci!
W dniach 2-3 maja 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Kategorie
Aktualności

Koniec z zakazem eksmisji.

14 kwietnia ukazała się w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 20 uchyla się tzw. covidowy zakaz eksmisji, który był kłopotem dla wielu właścicieli lokali. Ustawa już weszła w życie.

Kategorie
Aktualności

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, odroczono do 30 września 2022 r.  termin do przekazania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych.

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, odroczono do 30 września 2022 r. termin do przekazania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych. Termin ten dotyczy już przekazywania przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 27 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. Przepisy te dotyczą przedkładania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących posiadania praw w spółce nieruchomościowej.

Kategorie
Aktualności

Mamy dla Państwa kolejną lekturę na weekend! Zapraszamy do zapoznania się z 12-tym numerem Prawa Budowlanego (Wydawnictwo MUST READ MEDIA), w którym partner Kancelarii Radca Prawny Lidia Blaszka omówiła zasadę proporcjonalności w planowaniu przestrzennym.

Mamy dla Państwa kolejną lekturę na weekend! Zapraszamy do zapoznania się z 12-tym numerem Prawa Budowlanego (Wydawnictwo MUST READ MEDIA), w którym partner Kancelarii Radca Prawny Lidia Blaszka omówiła zasadę proporcjonalności w planowaniu przestrzennym.

Kategorie
Aktualności

Subiektywny przegląd publikacji dla branży nieruchomości – marzec 2022 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa na weekend nasz subiektywny przegląd artykułów i orzeczeń z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się w marcu. Zapraszamy do lektury i życzymy udanego weekendu 🙂

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/62A18EF566 – Nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 9 marca 2022 r. (II SA/Gd 568/21) – Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki może nastąpić tylko na zasadzie wyjątku.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E84C6B59DC – Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2022 r.(II SA/Po 38/22) – Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w trakcie procedowania planu.

https://www.prawo.pl/biznes/zmiana-zasady-10h-dla-elektrowni-wiatrowych-konieczna,514220.html – Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać.

https://www.prawo.pl/biznes/warunki-zabudowy-jak-dlugo-obowiazuja,514207.html – Koniec z warunkami zabudowy na czas nieokreślony – będą ważne tylko trzy lata.

https://legalis.pl/zrzeczenie-sie-odszkodowania-za-wywlaszczona-nieruchomosc/ – Zrzeczenie się odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art35974461-rynek-nieruchomosci-na-zakrecie-beda-wyprzedaze?fbclid=IwAR2Ee5EEv_h6b3bjL3vHrOZfHiAZLrz8NHBEJD0NWr3JV2kTPNChANjnAk8
Kategorie
Aktualności

Polecamy lekturę na najbliższy weekend dla profesjonalistów branży nieruchomości!


Pojawił się nowy numer magazynu Estate, a w nim partner Kancelarii, radca prawny Lidia Blaszka dzieli się z Państwem wiedzą z zakresu podziału gruntów. Artykuł wyjaśnia procedurę oraz konsekwencje podziału działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Zapraszamy do lektury.

ESTATE Skupiamy uwagę na nieruchomościach – Wiedza i inspiracje z rynku nieruchomości

Kategorie
Aktualności

Wzór umowy użyczenia dla osób, pomagającym obywatelom Ukrainy.

Dla tych z Państwa, którzy zapraszają do siebie obywateli Ukrainy lub udostępniają im nieruchomości, zamieszczamy wzór umowy użyczenia nieruchomości w języku polskim i ukraińskim. Umowę mogą Państwo pobrać i wykorzystać, pomagając obywatelom Ukrainy.

Przypominamy też, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni”. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski będą przyjmowane w urzędach gmin.