Kategorie
Wiedza

Zmiany w Kodeksie Pracy.

W sierpniu bieżącego roku miały wejść w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy, będące implementacją dyrektyw unijnych dotyczących rodzicielstwa oraz przejrzystych warunków pracy. W związku z opóźnieniem prac legislacyjnych w polskim parlamencie, wdrożenie tych zmian zostało przesunięte w czasie. Na dzień dzisiejszy rząd planuje wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2023 r. Polska miała 3 lata na wdrożenie tych zmian – pierwotny termin wdrożenia upłynął z początkiem sierpnia 2022 r.

Procedowany obecnie w sejmie projekt zakłada kilka istotnych zmian, dotyczących min. umów na okres próbny, urlopów związanych z rodzicielstwem oraz informowaniem pracowników. W kolejnych wpisach będziemy przedstawiać materiał dotyczący planowanych zmian, opracowany przez partnera Kancelarii radcę prawnego Jakuba Stempskiego.

Umowy na okres próbny.

Nowelizacja wprowadza kilka modyfikacji istniejącego rozwiązania, które dotyczą:

  1. możliwości wydłużenia umowy o przerwy w pracy takie jak urlop, usprawiedliwiona nieobecność,
  2.  ponowna umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta tylko w przypadku gdy jej przedmiotem będzie inny rodzaj pracy,
  3. umowa będzie mogła zostać zawarta na czas uzależniony od tego na jaki okres pracodawca będzie zamierzał zatrudnić następnie pracownika, np. jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić pracownika na czas określony poniżej 6 miesięcy, umowę na okres próbny będzie można zawrzeć na miesiąc, jeżeli umowa na czas określony będzie miała być zawarta na okres pomiędzy 6 a 12 miesięcy, to umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta na okres dwóch miesięcy,
  4. umowa na okres próbny może być zawarta na maksymalnie 2 miesiące jak wskazano wyżej, przy czym umowa zawarta zarówno na miesiąc jak i na dwa może być przedłużona o maksymalnie jeden miesiąc.

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy do naszego nowego projektu, w ramach którego będziemy się dzielić z Państwem wiedzą na naszym kanale YouTube. W pierwszym nagraniu radca prawny Lidia Blaszka-Griffin wyjaśnia relację pomiędzy planem miejscowym a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z filmu dowiedzą się Państwo: – jak należy rozumieć spójność planu zagospodarowania ze studium,- kiedy dochodzi do naruszenia tej spójności, – jakie mogą pojawić się naruszenia studium przy tworzeniu planu miejscowego. Zapraszamy na nasz kanał YouTube.

Zapraszamy do naszego nowego projektu, w ramach którego będziemy się dzielić z Państwem wiedzą na naszym kanale YouTube. W pierwszym nagraniu radca prawny Lidia Blaszka-Griffin wyjaśnia relację pomiędzy planem miejscowym a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z filmu dowiedzą się Państwo: – jak należy rozumieć spójność planu zagospodarowania ze studium,- kiedy dochodzi do naruszenia tej spójności, – jakie mogą pojawić się naruszenia studium przy tworzeniu planu miejscowego. Zapraszamy na nasz kanał YouTube.

Kategorie
Aktualności

Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Dzisiaj w Warszawie na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych odbywają się głosowania nad zmianami przepisów dotyczącymi funkcjonowania zawodu radcy prawnego. Partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, która pełni funkcję delegata krajowego w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu będzie brała udział w głosowaniach nad zmianami. Projektowane zmiany dotyczą między innymi Kodeksu Etyki Radców Prawnych, który miałby precyzować relacje z klientami oraz sposoby ich pozyskiwania. Sam zjazd to także okazja do spotkań z radcami prawnymi z całej Polski i wymiany naszych doświadczeń.

Kategorie
Aktualności

Dzisiaj obchodzimy Dzień Radcy Prawnego oraz świętujemy 40stą rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych. Składamy serdeczne życzenia wszystkim radcom prawnym a sobie życzymy rozwoju i dobrej współpracy z naszymi Klientami. Dziękujemy, że z nami jesteście!

Dzisiaj obchodzimy Dzień Radcy Prawnego oraz świętujemy 40stą rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych. Składamy serdeczne życzenia wszystkim radcom prawnym a sobie życzymy rozwoju i dobrej współpracy z naszymi Klientami. Dziękujemy, że z nami jesteście!

Kategorie
Aktualności

Partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, bierze dzisiaj udział w XIV Dniu Urbanisty, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu. Na konferencji zostanie poruszona między innymi tematyka dotycząca nowej ustawy planistycznej, audytu krajobrazowego, modelu struktury regionalno-przestrzennej w strategiach rozwoju ponadlokalnego a także kondycji mieszkaniowego rynku pierwotnego w Polsce.

Partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, bierze dzisiaj udział w XIV Dniu Urbanisty, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu. Na konferencji zostanie poruszona między innymi tematyka dotycząca nowej ustawy planistycznej, audytu krajobrazowego, modelu struktury regionalno-przestrzennej w strategiach rozwoju ponadlokalnego a także kondycji mieszkaniowego rynku pierwotnego w Polsce.

Kategorie
Aktualności

Już dzisiaj zaczyna się VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.Wydarznie zaplanowano na dwa dni, a dnia drugiego o godz. 14:00, partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, podzieli się z Państwem wiedzą na temat dróg wewnętrznych w planie zagospodarowania przestrzennego. Serdecznie zapraszamy!

Już dzisiaj zaczyna się VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Wydarzenie zaplanowano na dwa dni, a dnia drugiego o godz. 14:00, partner Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, podzieli się z Państwem wiedzą na temat dróg wewnętrznych w planie zagospodarowania przestrzennego. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Urząd zamówień publicznych opublikował odpowiedzi w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zapowiedziano też aktualizacje poruszanych zagadnień.

Urząd zamówień publicznych opublikował odpowiedzi w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zapowiedziano też aktualizacje poruszanych zagadnień.

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-tzw.-ustawy-sankcyjnej-oraz-rozporzadzenia-ue/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-tzw.-ustawy-sankcyjnej-oraz-rozporzadzenia-ue

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na subiektywny przegląd artykułów i orzeczeń  z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się w kwietniu.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39D817861B –  Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. (II SA/Po 734/21) – Należy dokładnie zbadać czy mamy do czynienia obiektem liniowym przy wz na inwestycję liniową.  Ponadto istniejąca infrastruktura nie może być pomijana  i ona także powinna znaleźć odzwierciedlenie w decyzji o warunkach zabudowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8407280,ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-projekt.html – Opublikowano projekt o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa ma ograniczyć chaos przestrzenny.

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36172401-dekada-ustawy-deweloperskiej – Dekada ustawy deweloperskiej.

https://www.prawo.pl/biznes/sprzedaz-i-dzierzawa-prywatnej-ziemi-rolnej,514484.html – Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną.

https://www.prawo.pl/biznes/elektrownie-wiatrowe-do-konca-czerwca-ma-byc-nowa-ustawa,514681.html – Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać. 

Kategorie
Aktualności

Drodzy Klienci! W dniach 2-3 maja 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Drodzy Klienci!
W dniach 2-3 maja 2022 r. Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Kategorie
Aktualności

Koniec z zakazem eksmisji.

14 kwietnia ukazała się w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 20 uchyla się tzw. covidowy zakaz eksmisji, który był kłopotem dla wielu właścicieli lokali. Ustawa już weszła w życie.