Kategorie
Aktualności

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

13 września wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Ustawa ta umożliwia gminom nabywanie nieruchomości, na których znajdują się ogólnodostępne drogi, przy spełnieniu między innymi następujących warunków:

  1. gmina musi władać drogą minimum 20 lat w dniu wejścia w życie ustawy,
  2. droga musi być utwardzona i użytkowana jako drogi ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym,
  3. niezaliczona do dróg publicznych,
  4. odbywa się po niej  ruch pojazdów i pieszych,
  5. stanowią one uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom,
  6. funkcjonalnie powinny być zbliżone do dróg publicznych,
  7. powinny być połączone z drogami publicznym,
  8. musi być wykorzystywana  przez nieokreśloną liczbę użytkowników.

Decyzję administracyjną wydaje starosta a wnioski o ich nabycie można składać do 31 grudnia 2035 r.