Kategorie
Aktualności

Drodzy Klienci! W dniach 11-12 listopada Kancelaria nie pracuje. Wracamy do Państwa po długim weekendzie. Udanego wypoczynku!

Kategorie
Aktualności

Dzielimy się kolejnym naszym sukcesem! W ostatnim czasie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu zapadły trzy pozytywne orzeczenia w sprawach, w których wnosiliśmy o oddalenie skargi w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwestionowane przez skarżących zapisy związane były z ochroną środowiska oraz wyznaczeniem terenu dla usług oświatowych. Żadne z zarzutów nie znalazły uznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, a skarżący nie zdecydowali się na złożenie skargi kasacyjnej.

Sprawę prowadziła radca prawny Lidia Blaszka.

Kategorie
Aktualności

22 października zakończyła się Konferencja „Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp”. W trakcie konferencji wystąpił partner Kancelarii radca prawny Piotr Loretański. Jego wystąpienie dotyczyło rażąco niskiej ceny w praktyce zamówień publicznych. Dziękujemy MUST READ MEDIA za zaproszenie do udziału w tak ciekawym dla branży wydarzeniu.

Kategorie
Aktualności

Już jutro partner Kancelarii radca prawny Piotr Loretański wystąpi na Konferencji „Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp”. Jego wystąpienie będzie dotyczyć rażąco niskiej ceny w praktyce zamówień publicznych. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wspólnika Kancelarii mec. Michała Łomżyńskiego w Magazynie ESTATE www.estate.pl o nowych regulacjach dotyczących umów rezerwacyjnych. Ważny temat dla inwestorów rynku nieruchomości.

Kategorie
Aktualności

 Serdecznie zapraszamy na Polski Kongres Prawa Budowlanego. W trakcie Kongresu będą mogli Państwo wysłuchać wielu ekspertów, którzy przedstawią szereg zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego. Jednym z zaproszonych ekspertów jest partner Kancelarii BLS Lidia Blaszka, która przybliży temat stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Z radością dzielimy się kolejnym sukcesem naszej Kancelarii. W sprawie jednego z naszych Klientów zapadł wyrok zasądzający w całości świadczenie z grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Po śmierci ojca Klienta zakład ubezpieczeń, mimo wielokrotnych interwencji Rzecznika Finansowego i samego uposażonego, konsekwentnie odmawiał wypłaty świadczenia powołując się na warunki ubezpieczenia, które nie miały zastosowania w sprawie. Ojciec Klienta przed śmiercią postanowił bowiem rozszerzyć zakres dotychczasowego ubezpieczenia, co zakład ubezpieczeń bezzasadnie potraktował jako przystąpienie do odrębnej, nowej umowy ubezpieczenia, której ogólne warunki są odmienne od tych mających dotychczas zastosowanie do umowy zawartej przez ubezpieczonego. Dopiero po przekazaniu sprawy Kancelarii i wystąpieniu na drogę sądową, sprawa została zakończona pozytywnie dla Klienta. Argumentacja Kancelarii do tego stopnia przekonała zakład ubezpieczeń, że nie zdecydował się zaskarżyć wyroku. W konsekwencji realizacji wyroku Klient otrzymał ponad 100 000 zł. Sprawę prowadził r. pr. Piotr Loretański.

Kategorie
Aktualności

Wczoraj w trakcie „Kongresu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego” partner naszej Kancelarii radca prawny Lidia Blaszka wygłosiła prelekcję „Zasada proporcjonalności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Dziękujemy Must Read Media za możliwość wzięcia udziału w konferencji oraz wiedzę uzyskaną na pozostałych prelekcjach i do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu!

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na V Polski Kongres Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, który odbędzie się w dniach 20-21 września. Na kongresie w roli prelegenta wystąpi partner kancelarii radca prawny Lidia Blaszka, która przedstawi problematykę dotyczącą zasady proporcjonalności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym!