Kategorie
Aktualności

Publikacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Gdyby ktoś nie zauważył w natłoku przedświątecznych spraw, to przypominamy, że w okresie przedświątecznym opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

W rozporządzeniu określono:

charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej,

– obliczanie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych,

– sposób tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych,

– działania dotyczące przygotowania projektu planu ogólnego gminy,

– stosowanie oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych,

– dokumentowanie prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy,

– zasady wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.