Kategorie
Aktualności

Życzymy Państwu radości i spokoju na Święta Wielkanocne!

Życzymy Państwu radości i spokoju na Święta Wielkanocne!
We wish you joy and peace for Easter!

Kategorie
Aktualności

Już 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedstawiamy kolejną zmianę, tym razem dotyczącą odległości budynków na działce budowlanej od granicy działki. Zmiany te dotyczą zmniejszenia zagęszczenia zabudowy.

Do tej pory zasadą – od której oczywiście przewidziano wyjątki- była regulacja wymagająca aby budynek na działce budowlanej znajdował się w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

oraz

3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy – chyba, że plan dopuszcza odległość mniejszą ale nie mniej niż 1,5 m.

Od 1 kwietnia dodano dwie kategorie budynków, dla których wyznaczono nowe regulacje dotyczące odległości od granicy działki:

5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,

oraz

5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy –  chyba, że plan dopuszcza odległość mniejszą ale nie mniej niż 1,5 m.

Kategorie
Aktualności

Już 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Już 1 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dla branży budowlanej będzie to duża zmiana. Będziemy więc Wam prezentować kolejne zmiany dotyczące tej tematyki.

W pierwszej kolejności wprowadzono definicję publicznie dostępnego placu.

W rozporządzeniu wprowadzono następujące cechy, którymi się charakteryzuje teren, który jest publicznie dostępnym placem:

– musi być ogólnodostępny,

– służyć rekreacji, komunikacji,

– może pełnić funkcję reprezentacyjną.

Dodatkowo jest to teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren placu lub rynku lub jako teren komunikacji drogowej publicznej, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jako użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe lub jako droga, oznaczone odpowiednio symbolem: Bz lub dr.


Samo wprowadzenie tej definicji było oczekiwane i zasadne – ponieważ plac nie jest w istocie działką budowlaną i do tej pory występowały problemy z ustaleniem odległości dla zabudowy na działkach sąsiednich. Tymczasem w samym rozporządzeniu wskazano, że zachowanie odległości od granicy działki przy posadowieniu budynków nie jest wymagane gdy sąsiednia działka jest publicznie dostępnym placem lub drogą.

Kategorie
Aktualności

Publikacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Gdyby ktoś nie zauważył w natłoku przedświątecznych spraw, to przypominamy, że w okresie przedświątecznym opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

W rozporządzeniu określono:

charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej,

– obliczanie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych,

– sposób tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych,

– działania dotyczące przygotowania projektu planu ogólnego gminy,

– stosowanie oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych,

– dokumentowanie prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy,

– zasady wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

Kategorie
Aktualności

Wesołych Świąt!

Życzymy Wam wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia – pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery.
Dziękujemy też za kolejny rok współpracy i prosimy o więcej!

Kategorie
Aktualności

Dziękujemy przedstawicielom branży OZE za wspólne śniadanie.

Dziękujemy przedstawicielom branży OZE za wspólne śniadanie, połączone z dyskusją i wymianą wzajemnych doświadczeń.
Rozmawialiśmy między innymi o wyzwaniach związanych z transportami nienormatywnymi, dzierżawami gruntów, relacjami z lokalną społecznością oraz samorządem terytorialnym. Omówiliśmy też najnowszy projekt zmiany ustawy wiatrakowej.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach 🙂

Kategorie
Aktualności

Projekt „Poradnia” cd

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka projektu „Poradnia” Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, w którym wzięła udział partnerka naszej kancelarii radca prawny Lidia Blaszka-Griffin. Tym razem zamienili się rolami z radcą prawnym Piotrem Dobrowolskim i to pan mecenas odpowiada na pytania dotyczące umowy najmu. Zapraszamy – warto obejrzeć!

Kategorie
Aktualności

15 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego

1. brak konieczności uzyskania zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez małoletniego, jeżeli jest on powołany do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica; wymagana jest jednak zgoda drugiego rodzica albo wspólne działanie obojga rodziców;

2. rozszerzenie katalogu możliwości uznania spadkobiercy za niegodnego (uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego oraz uporczywe uchylanie się od sprawowania pieczy nad spadkodawcą),

3. Zmiana kręgu spadkobierców ustawowych w ostatniej grupie dziedziczenia, wyłączająca od dziedziczenia dalszych zstępnych dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia.

Wchodzące zmiany, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, mają służyć przede wszystkim skróceniu czasu trwania postępowań sądowych. Z kolei zawężony katalog spadkobierców ustawowych ma ograniczyć potrzebę poszukiwania ich z urzędu przez sąd i wzywania na rozprawę, a przez to także usprawnić wydawanie postanowień o stwierdzenia nabycia spadku.

Przygotowała: apl. radc. Aleksandra Ignasiak.

Kategorie
Aktualności

Od 10 listopada 2023 r. koniec crowdfundingu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadchodzą istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych w zakresie oferowania nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakaz dotyczy zarówno obecnych jak i nowych udziałów.

Od 10 listopada nie będzie możliwe pozyskiwanie inwestorów poprzez m.in. organizowanie śniadań biznesowych, inkubatorów czy eventów startupowych. Takie działanie pozostaje jednak wciąż otwarte dla:

– jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG),

– spółek osobowych,

– spółek akcyjnych,

– prostych spółek akcyjnych.

Po wejściu w życie ww. przepisów zabronione będzie:

– składanie ofert nabycia udziałów w spółce z o.o.,

– promowanie nabycia udziałów w spółce z o.o.,

– składanie ofert objęcia nowych udziałów w spółce z o.o.

Ustawa wprowadza także przepisy karne związane z tą zmianą.

Naruszenie zakazu zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Przygotowała: apl. radc. Aleksandra Ignasiak

Kategorie
Aktualności

Lidia Blaszka-Griffin – partnerka naszej kancelarii, wzięła udział a projekcie Okręgowej Izby Radców Prawnych

Lidia Blaszka-Griffin – partnerka naszej kancelarii, wzięła udział a projekcie Okręgowej Izby Radców Prawnych „Poradnia”. Z odcinku z jej udziałem dowiecie się:

– jakie pierwsze kroki należy podjąć przy budowie domu,

– ile może to potrwać,

– i jakie są podstawowe założenia reformy planowania przestrzennego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.