Kategorie
Aktualności

15 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego

1. brak konieczności uzyskania zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez małoletniego, jeżeli jest on powołany do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica; wymagana jest jednak zgoda drugiego rodzica albo wspólne działanie obojga rodziców;

2. rozszerzenie katalogu możliwości uznania spadkobiercy za niegodnego (uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego oraz uporczywe uchylanie się od sprawowania pieczy nad spadkodawcą),

3. Zmiana kręgu spadkobierców ustawowych w ostatniej grupie dziedziczenia, wyłączająca od dziedziczenia dalszych zstępnych dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia.

Wchodzące zmiany, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, mają służyć przede wszystkim skróceniu czasu trwania postępowań sądowych. Z kolei zawężony katalog spadkobierców ustawowych ma ograniczyć potrzebę poszukiwania ich z urzędu przez sąd i wzywania na rozprawę, a przez to także usprawnić wydawanie postanowień o stwierdzenia nabycia spadku.

Przygotowała: apl. radc. Aleksandra Ignasiak.