Kategorie
Aktualności

Wzór umowy użyczenia dla osób, pomagającym obywatelom Ukrainy.

Dla tych z Państwa, którzy zapraszają do siebie obywateli Ukrainy lub udostępniają im nieruchomości, zamieszczamy wzór umowy użyczenia nieruchomości w języku polskim i ukraińskim. Umowę mogą Państwo pobrać i wykorzystać, pomagając obywatelom Ukrainy.

Przypominamy też, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni”. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski będą przyjmowane w urzędach gmin.