Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na subiektywny przegląd artykułów i orzeczeń  z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się w kwietniu.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39D817861B –  Nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. (II SA/Po 734/21) – Należy dokładnie zbadać czy mamy do czynienia obiektem liniowym przy wz na inwestycję liniową.  Ponadto istniejąca infrastruktura nie może być pomijana  i ona także powinna znaleźć odzwierciedlenie w decyzji o warunkach zabudowy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8407280,ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-projekt.html – Opublikowano projekt o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa ma ograniczyć chaos przestrzenny.

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36172401-dekada-ustawy-deweloperskiej – Dekada ustawy deweloperskiej.

https://www.prawo.pl/biznes/sprzedaz-i-dzierzawa-prywatnej-ziemi-rolnej,514484.html – Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną.

https://www.prawo.pl/biznes/elektrownie-wiatrowe-do-konca-czerwca-ma-byc-nowa-ustawa,514681.html – Rząd od lat obiecuje poprawić przepisy, a farmy wiatrowe nie mogą się rozwijać.