Kategorie
Aktualności

Dzielimy się kolejnym naszym sukcesem! W ostatnim czasie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu zapadły trzy pozytywne orzeczenia w sprawach, w których wnosiliśmy o oddalenie skargi w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwestionowane przez skarżących zapisy związane były z ochroną środowiska oraz wyznaczeniem terenu dla usług oświatowych. Żadne z zarzutów nie znalazły uznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, a skarżący nie zdecydowali się na złożenie skargi kasacyjnej.

Sprawę prowadziła radca prawny Lidia Blaszka.