Kategorie
Aktualności

Z radością dzielimy się kolejnym sukcesem naszej Kancelarii. W sprawie jednego z naszych Klientów zapadł wyrok zasądzający w całości świadczenie z grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Po śmierci ojca Klienta zakład ubezpieczeń, mimo wielokrotnych interwencji Rzecznika Finansowego i samego uposażonego, konsekwentnie odmawiał wypłaty świadczenia powołując się na warunki ubezpieczenia, które nie miały zastosowania w sprawie. Ojciec Klienta przed śmiercią postanowił bowiem rozszerzyć zakres dotychczasowego ubezpieczenia, co zakład ubezpieczeń bezzasadnie potraktował jako przystąpienie do odrębnej, nowej umowy ubezpieczenia, której ogólne warunki są odmienne od tych mających dotychczas zastosowanie do umowy zawartej przez ubezpieczonego. Dopiero po przekazaniu sprawy Kancelarii i wystąpieniu na drogę sądową, sprawa została zakończona pozytywnie dla Klienta. Argumentacja Kancelarii do tego stopnia przekonała zakład ubezpieczeń, że nie zdecydował się zaskarżyć wyroku. W konsekwencji realizacji wyroku Klient otrzymał ponad 100 000 zł. Sprawę prowadził r. pr. Piotr Loretański.